เพลง นามพระเยซู  

C             G         C              
    นามพระเยซู ทรงยิ่งใหญ่   
F             G      C          G
  นามพระเยซู เกรียงไกร
C           G7        C                  Am      
  นามพระเยซู ช่วยเราพ้นจากเพทภัย   
Dm            G7      C   G7
  พระนามผู้ทรงพระชนม์
  C           G          C                    
    นามพระเยซู เป็นวิญญาณ   
F            G           C  G
  นามพระเยซู เป็นจริง
C            G7        C                Am   
  นามพระเยซู ช่วยเราพ้นจากมลทิน   
Dm           G7       C     G7
  พระนามผู้ทรงพระชนม์
  C           G            C                   
    นามพระเยซู เป็นความสว่าง   
F            G     C       G
  นามพระเยซู บริสุทธิ์
C           G7         C                 Am     
  นามพระเยซู เป็นนามเหนือนามใดใด   
Dm           G7       C
  พระนามผู้ทรงพระชนม์