เพลง นมัสการ   I Worship You

D           Em A                   
**นมัสการ  นมัสการ                              
       G         D         Em  A                                    
ด้วยทุกทุกสิ่งที่ลูกมี  นมัสการ                                   
         G              A       F#m            Bm        
เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่  จะหาใครเทียบเทียม                     
G              A       F#m        Bm 
พระพร พระสิริ      ทรงฤทธิ์สูงสุด                     
     Em  A   Bm      Em   A   D          
โอ ลูกนมัสการ    โอ ลูกนมัสการ
    A                         G          Bm                                            
1.โอ ผู้ทรงชอบธรรม  โอ องค์บริสุทธิ์
 A                                G    D                                           
งดงามและล้ำเลิศ  ในทุกทุกทาง       
A                         G                Bm                            
โอ ลูกแกะพระเจ้า ประทับบนบัลลังก์                            
C       (Em)                A                       
พื้นฟ้าสวรรค์ร้องสรรเสริญ