เพลง นมัสการเปิดฟ้าสวรรค์   Open up the Sky

 Intro :  G

    G       D             C            
1. เรานมัสการเปิดฟ้าสวรรค์        
        G                C        Dsus  D            
    ได้พบพระพักตร์ ได้สัมผัสพระองค์        
    C               G            
    ขอการเจิมสดใหม่        
       B7         Em            
    ได้เทลงมาในคริสตจักร        
        F                        Dsus  D            
    จุดไฟการฟื้นฟูทั่วแผ่นดินไทย        

           G            Bm7                                        
** โปรดเทลงมา โปรดเทลงมา                                    
         C                                        
    การเจิมอันสดใหม่                                    
        G            Bm7                                        
    ให้เราเต็มล้น ให้เราเต็มล้น                                    
           F           D                                        
    ด้วยฤทธิ์พระวิญญาณ                                    
            G             Bm7                                        
    โปรดเทลงมา โปรดเทลงมา                                    
        C                                        
    พระพรอันสดใหม่                                    
           Am         G                                        
    เราจะเป็นถุงหนังใหม่                                    
    Am7            D              G                                        
    รับใช้อย่างเกิดผลเพื่อองค์พระเจ้า
 Intro :  G

    G                  D                       C            
1. Open up the Sky and Heaven's Gate        
        G                    C                Dsus  D            
    Before the throne we worship and praise        
    C               G            
    Anointing flow of oil        
       B7              Em            
    Running down on this land        
        F                                        Dsus  D            
    Revive and restore Your Kingdom now
 

              G                 Bm7                                        
**Come rain on me.  Come rain on me                                    
         C                                        
    The fresh dew of love                                    
        G                   Bm7                                        
    Come fill in me.  Come fill in me                                    
            F                D                                        
     The pow'r from above                                    
              G                  Bm7                                        
    Come live in me.  Come live in me                                    
           C                                        
    The Spirit of God                                    
           Am                G                                        
    We are now new wineskin                                    
    Am7              D                  G                                        
    It's the time to see Your Kingdom come