เพลง นมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจ  

A            F#m               C#m
    เราบูชาพระนาม        พระเจ้าพระบิดา
 D              E                    A Amaj7 
เราบูชาพระนาม       พระเจ้า พระเยซู
 D               E7              A
องค์พระวิญญาณ        เราสรรเสริญ
      F#m            C#m  
อธิษฐาน ขอบพระคุณ
         D           E7   
เป็นพยาน นมัสการ
     A          F#m                 C#m
    เรามานมัสการ        พระเจ้าด้วยดวงใจ
 D           Bm                  A  Amaj7
เรามานมัสการ        พระเจ้าด้วยวิญญาณ
 D           E7           A
เรายกพระองค์        แสวงหา
            F#m     C#m          
ด้วยความรัก ด้วยชีวิต
          D           E7
สิ้นสุดจิต สิ้นสุดใจ
                                 A
    พระเจ้าของเรา ยิ่งใหญ่ 
        F#m         Bm
ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา     
          E7 A
ฮาเลลูยา  ฮา (2)