เพลง นมัสการพระองค์   Here I Am To Worship

INTRO: E B A B E A (x2)       
   E             B       
1.แสงเพื่อโลกหล้า
     A              B       
เสด็จมาท่ามกลางมืดมน
  E        B           A              
พระองค์ผู้ทรง ให้ลูกเห็น
E          B       A       B       
ความงามวิไล ด้วยใจ ลูกบูชา
 E       B         A              
มอบพลีชีวาให้พระองค์
         E       
*นมัสการพระองค์
                  B       
ลูกกราบลงด้วยยำเกรง
                 C#m                 A       
ขอกล่าวว่า พระองค์เองเป็นพระเจ้า
                   E       
ทั้งสามพระองค์ที่ลูกรัก
                B       
สามพระองค์ที่เทิดทูน
              C#m           A       
สามพระองค์ที่คู่ควร กราบวันทา
    E     B        A         B                            
2.ราชานิรันดร์ ผู้ได้รับการยกขึ้น                                                  E       B          A                                          
พระสิริประจักษ์ในนภา                                          
E           B        A           B                                   
โดยถ่อมพระทัยมายังโลกถือกำเนิด                            
E        B                 A                                          
ด้วยรักประเสริฐยอมลำบาก                                                     B                E          A                                            
3.ทรงจ่ายราคามากเกินเปรียบได้              
       B        E       A                                                   
ทิ้งบาป ลูกไว้ภายในกางเขน       
     E                               B                            
4.เพราะลูกรู้พระองค์ทรงมีทาง
                C#m     A   B                                          
(ลูก)จึงสรรเสริญ