เพลง นมัสการ พระเจ้ายิ่งใหญ่   Lord, I Worship You

INTRO: A F#m D E                                                         A                    E                                          
1.นมัสการ พระเจ้ายิ่งใหญ่                                          
 D      A            Bm                        E2  E              
ผู้เป็นอยู่ชั่วกาล ใครเปรียบปานเหมือนดั่ง              
  A            E                     
ผู้ซื่อตรง ดำรงไม่เปลี่ยน                            
 D        A              Bm              E2  E              
ตราบวันคืนที่หมุนเวียน ไม่แปรเปลี่ยนมั่นคง              
              A           E              
*ผู้ไถ่ของลูก แพทย์รักษา                     
     Bm                E2   E                                   
กำลังเมื่อยามอ่อนแรง                            
           A                   E              
ผู้คอยปลอบโยน ป้อมเข้มแข็ง                            
         Bm       E2  E                            
ผู้ยืนเคียงข้างเสมอ                                   
Bm C#m Bm E                                                 
2.ลูกนมัสการพระองค์                            
Bm C#m Bm E    A                                   
ลูกนมัสการพระองค์