เพลง ธารพระพร  

F               C    C#dim Dm
    โปรดประทานพรเบื้องบน ดังฝนชื่นใจ
            Bb         F/Am 
พร้อมทุกวันยามฉันอยู่
     Gm                   Csus 
ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
                   F              C    C#dim Dm
    โปรดประทานพรเบื้องบน ดังฝนชื่นใจ 
             Bb          F/Am 
พร้อมทุกแห่งยามฉันสู่
      Gm                Csus C/E       F  
จุดหมายปลายทางที่เดิน โปรดเมตตา
(Am)         C              Bb    F/A 
* โปรดประทาน  สุขเต็มล้นในใจ
(Am)     C           Bb     F
เอ่อล้นไหล     ดุจธารน้ำเย็น
                 Bb C/Bb Am  C#dim  Dm
จิตวิญญาณฉัน     พักสงบ  และเป็นสุข
            Gm7                  C   
ยามใกล้พระองค์ ยามใกล้พระองค์