เพลง ธงชัย  

G                               C                            
1.ฟังเสียงธงแห่งชัยชนะปลิวโบกพัด                     
  G                         C       
ทำให้ข้าสะท้านด้วยเสียงที่อยู่ในใจ              
 Em        D                            
ชัยชนะของพระเยซู              
  Em           D                     
ข้าต้องการให้ชนทุกชาติรับรู้              
        C  G     D       Em                     
*พระเยซูดำรงทุกวันในชีวิต                                          
   C   G                D                                        
เป็นธงชัยเหนือความละอาย                                          
   C      G     D        Em                                   
เดินในทางสว่างกับพระคริสต์                                   
      Cm   Bm Bb Asus              G                     
ประกาศให้ทุกคนเห็นชัยชนะ ในพระเยซู