เพลง ถ่อมใจลง  

Gmaj7           Cmaj7
    จิตใจฉันนบนอบพระองค์       
       Gmaj7            Cmaj7
ถ่อมใจลงมอบองค์พระเจ้า
             Gmaj 
กราบสรรเสริญ   
     Em               Am7 D7sus D7
ต่อหน้าบรรลังก์รุ่งเรือง
                Gmaj7      Cmaj7
    มอบความรักด้วยใจภักดี
     Gmaj7   B7    Em
       มอบชีวีเป็นเครื่องบูชา
 Am7         D7sus 
นมัสการด้วยวิญญาณ   
 Am7         D7sus
นมัสการด้วยความจริง
           Am7             D7sus 
ส่งเสียงสรรเสริญนามพระองค์   
               G (Am7 D7sus)
ผู้ทรงสัตย์จริง