เพลง ถวายเกียรติราชา  

A          E       A 
    ถวายเกียรติราชา       
              D         Bm
โดยร้องเพลงสรรเสริญ
             A 
พระองค์ทรงพระคุณ
                    E E7
       การุณและเมตตา
  A   E         A
นมัสการพระนาม
            D    Bm
       องค์พระเยซูคริสต์
         A
ผู้ใดเปรียบพระองค์        
                  E        A A7
กษัตรา พระเจ้าของเรา
       D              D7
    โปรดเสด็จมา       
           A     F#m
จากบัลลังก์วิสุทธิ์
  D           D7 
สถิตกับเรา       
              A   F#m
ในนิเวศน์พระองค์
  D                  E7 
เพื่อทุกคนจะได้เห็น
      D                      E  
และทุกหัวเข่าจะกราบลง
                    A A7
สรรเสริญพระเจ้า