เพลง ถวายพรแด่องค์พระเจ้า   Blessed is the Lord

 Intro :  Dm  Bb  F  (x4)
   

    Dm   
1. พระองค์สร้างแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลทราย  
 F   
 พระองค์ประทานหนทางในแผ่นดินกันดาร  
 Gm                               Dm   
 พระองค์สร้างอาทิตย์ให้ขึ้นและฝนให้ตก  
      Bb                        F      C   
 พระเจ้าแห่งอิสราเอล  อยู่เหนือทุกสิ่ง  
   
      Dm    Bb         F   
** บารุค ฮาทา อโดนาย  
               Dm     Bb     F     C/E   
 ถวายพรแด่องค์พระเจ้า  ผู้ครองสูงสุด  
   Dm   Bb         F   
 บารุค ฮาทา อโดนาย  
                Gm Dm  Bb                C       Dm   
 ถวายพรองค์บริสุทธิ์  ผู้ทรงสร้างพื้นแผ่นดินและนภา  
 Bb  F       C/E       Dm   Bb  F  C/E   
 ฮา ....  บา-รุค อโดนาย  (ฮา)  


    Dm           
2. พระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล          
 F           
 พระองค์นำความรอดออกมาจากเขาศิโยน          
 Gm                                Dm           
 พระองค์ทำขุนเขาสะเทือนและพระเทียมล้มลง          
    Bb                     F       C           
 จะไม่มีผู้ใดอื่น นอกเหนือพระองค์          
      
           
  Dm      Bb        F   C/E           
B. ขอพระพรจงมีแด่ผู้สูงสุด          
      Dm Bb   F   C            Dm           
 บา-รุค อโดนาย  (x4)  (อโดนาย)
 Intro :  Dm  Bb  F  (x4)
   

    Dm   
1. He who makes the rivers run to desert land  
 F   
 He who makes a pathway in the wilderness  
 Gm                               Dm   
 He who makes the sun to rise and rain to fall  
      Bb                        F      C   
 The God of Isarael, the Lord of all  
   
         Dm    Bb         F   
** Baruch atah Adonai  
               Dm     Bb     F     C/E   
 Blessed is the Lord who reigns, our God most high  
    Dm   Bb         F   
 Baruch atah Adonai  
                Gm Dm  Bb                C       Dm   
 Blessed is the Holy One, the Maker of the earth and sky  
 Bb  F       C/E       Dm   Bb  F  C/E   
 Ah, Ba-ruch Anonai  (Ah) 


    Dm           
2. He who is the Holy One of Isarael          
 F           
 He who brings salvation out of Zion's hill          
 Gm                                Dm           
 He who makes the mountains quake and idols to fall          
    Bb                     F       C           
 There is no other one, no other God          
           
  Dm      Bb        F   C/E           
B. Blessed is the Lord who reigns on high          
     Dm Bb   F   C            Dm           
 Ba-ruch Adonai  (x4)  (Adonai)