เพลง ถวายพระสิริ   Give God the Glory

G        C              A           D                                   
ถวายพระสิริ            ถวายพระสิริ       
    B        Em     A                                                 
ถวายพระสิริ                            
                  G     C                  G                                          
และจะทรงให้เรา (x3)     ซึ่งชัยชนะ                                          
    G(A)[B]                           C(D)[Em]    [A]                     
มาร!  โดยโลหิตพระเยซู เรายับยั้งแก (x3)
               G           C                       G                                          
เราถวายพระเกียรติ (x3)    และคำสรรเสริญ                                          
   G(A)[B]                                                                               
การอัศจรรย์, หมายสำคัญ                                                  
           C(D)[Em]    [A]                                                 
ในยุคสุดท้าย (X3)              
              G            C                        G                                          
เราถวายพระเกียรติ (x3)    และคำสรรเสริญ