เพลง ถวายตัวให้พระองค์  

Intro : A Amaj7 / F#m7 / Gmaj7 Esus4
          F#m         E          A  D
    ฉันไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่ในใจฉัน
        F#m     E         A   
ฉันมีเพียงพระนามพระเยซู
D/F#  E              A   Bm     A
 ฉันรู้ว่าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งใด
  D           Bm7  E7   
เว้นแต่หัวใจรักภักดี
         F#m       E        A    D
    ฉันไม่มีอะไรมีค่าพอถวาย   
       F#m       E          A
ฉันมีเพียงวิญญาณและร่างกาย
D/F# E                   A      Bm A
 ขอถวายพระองค์ทั้งหมดของชีวิต
   D              Bm7  E7   
พร้อมด้วยหัวใจรักภักดี
  A        D   A           D
  *        แม้ฉันมีอยู่ ล้วนไม่มากมาย
A          D               A   D E7
        เต็มใจมอบไว้แด่พระองค์
A         D        F#m     D
        ขอพระองค์โปรด รับไว้ในพระหัตถ์
Bm7     E7               A D E7
        เป็นดั่งเครื่องบูชาจากใจ
       F#m7          E
           ทั้งสิ้นที่ข้ามี ชั่วชีวีจะถวาย
    A                      Bm7       E7
       ทั้งสิ้นที่ข้ามี ขอยอมพลีแด่พระองค์