เพลง ถวายชีวิตรับใช้  

ฉันสัมผัสรักพระองค์   ที่ล้นมาจากเบื้องบน
จากพระเจ้ายิ่งใหญ่
ทรงจ่ายราคาทดแทนบาปฉัน   และยอมสิ้นพระชนม์
ช่างเป้นความรักประเสริฐ   ทรงมอบความรักให้แก่ฉัน
สละชีวิตพระองค์   เพื่อฉันจะเป็นไท

ฉันขอเป็นทาสรับใช้   จะรักพระองค์สุดกำลัง
มอบคำสรรเสริญ   มอบกายและใจ
ให้กับองค์พระเยซู
จะขอปรนนิบัติและรับใช้   ยินดีด้วยสิ้นสุดความคิด
ทุกสิ่งที่มีเป็นของพระองค์
มอบเป็นดังเครื่องบูชา