เพลง ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า   Ascribe greatnesss to our God

G          Bm                 C 
   ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเรา
Am        G             C           D7
 พระศิลาผู้ทรงมีพระราชกิจสมบูรณ์
  G          Bm                 C
ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเรา
Am           G           C         D7
 พระศิลาผู้ทรงมีพระมรรคาไพบูลย์
           G   Bm
  * พระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรม
C                     Am
 และปราศจากการอธรรม
D7   G                 D7
 ยุติธรรม และเที่ยงตรง (*)
ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเรา
Ascribe greatnesss to our God, the Rock
พระศิลาผู้ทรงมีพระราชกิจสมบูรณ์
His work is perfect and all His ways are just

ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเรา
Ascribe greatness to our God, the Rock
พระศิลาผู้ทรงมีพระมรรคาไพบูลย์
His work is perfect and all his ways are just

พระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรม
A God of faithfulness
และปราศจากการอธรรม
Without injustice
ยุติธรรมและเที่ยงตรง
Good and upright is He