เพลง ต่อพระพักตร์พระองค์  

Intro : E D E A
   E                     D/F# 
    ต่อพระพักตร์พระองค์อันศักดิ์สิทธิ์        
E/G#             A  
 ข้าอธิษฐานสุดใจของข้า
E                  D/F#      
 โปรดรื้อฟื้นจิตใจและวิญญาณ       
C#m7/E   A   Bsus4   B
ให้    ห่างไกลอบาย
             C#m7/E          B
           โปรดเมตตา  แตะต้องใจ
             A            Bsus4   B
       โปรดสัมผัส   จิตวิญญาณ
   C#m7      B
       ใกล้ชิดเรื่อยไป
         A             Bsus4  B     
       จิตข้าขอวิงวอนพระองค์
           B/D#           E           A
    อีกสักครา    เสด็จมาเจิมตัวข้า
       B/D#                E               A
       อีกสักครา   โปรดฟังเสียงคำกราบทูล
       B/D#  E          A 
       อีกสักครา          ขอทรงสดับ
 E/G#           A             Bsus4 
       อย่าเบือนพระพักตร์จากข้าไป    
          E
ขอเมตตา