เพลง ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า   From the rising of the sun

D                          D
    ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า   แสงนภาเลื่อนกลับอัสดง
            Em7 A7                    D    D7
นามพระองค์              จะเป็นที่สรรเสริญ  (2)
    G                       D                               Eb
* สรรเสริญพระนาม เถิดบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าเอ๋ย
 G        A7                   D      D7
จงสรรเสริญพระนามพระองค์
                  G                   D          Eb 
สาธุการพระนามแด่พระเจ้า ในกาลวันนี้ 
  G      A7      D         
และชั่วนิจนิรันดร
ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า
From the rising of the sun
แสงนภาเลื่อนกลับ อัสดง
To the going down of the same
นามพระองค์จะเป็นที่สรรเสริญ
The Lord's name is to be praised

สรรเสริญพระนาม 
Praise ye the Lord
เถิดบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าเอ๋ย
Praise Him all ye servants of the Lord
จงสรรเสริญนามพระองค์
Praise the name of the Lord

สาธุการพระนามแด่พระเจ้า
Blessed be the name of the Lord
ในกาลวันนี้และชั่วนิจนิรันดร์
From this time forth and forever more