เพลง ตลอดไป   Forever

G                                    
1.ขอบพระคุณพระเจ้า  ราชาของเรา                                             
  C                            
พระองค์ทรงรักเราไม่สิ้นสุด                                          
  G                                    
เพราะพระองค์ดี  ทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง                                          
       D         C                     
พระองค์ทรงรักเราไม่สิ้นสุด                                          
  G                     
สรรเสริญ  พระองค์                                          
  C                     
โดยพระหัตถ์พระองค์ที่ทรงเมตตา                                           
  G                      
พระองค์ทรงรักเราไม่สิ้นสุด                                          
         D                 C                     
เพราะพระองค์ทรง  ฟื้นพระชนม์                     
      D                    C                    
พระองค์ทรงรักเราไม่สิ้นสุด                     
                            D     Em                                                 
สรรเสริญ พระองค์  (x2)                                                 
   G                                            Em       
**พระองค์ซื่อตรงนิจนิรันดร์  มีฤทธิ์อำนาจสูงสุด                              
D                                               C                            
พระองค์สถิตอยู่กับเรา ตลอดไป ตลอดไป                                   
        G                                                           
2. ในทุกเวลาและทุกนาที                                   
                  D                 C              
พระองค์ทรงรักเราไม่สิ้นสุด                                   
 C       
และโดยพระคุณพระองค์     เราจะ ติดตามไป                                   
 G       
พระองค์ทรงรักเราไม่สิ้นสุด                                   
        D             C       
สรรเสริญ   พระองค์                                                                         
        D              C                                          
สรรเสริญ   พระองค์
1.Give thanks to the Lord, our God and King        
      
His love endures forever        
    
For He is good, He is above all things        
    
His love endures forever        
       
Sing praise,  Sing praise        
     
With a mighty hand and outstretched arm        
      
His love endures forever        

For the life that's been reborn        
      
His love endures forever        
    
Sing praise,  Sing praise        
 
                              
Forever God is faithful                                    
                                    
Forever God is strong                                    
                              
Forever God is with us                                    
                                  
Forever … and ever …. Forever                        

                                 
2.From the rising to the setting sun                                    
                                
His love endures forever                                    
                                    
By the grace of God, we will carry on                                    
                                   
His love endures forever                                    
                              
Sing praise,  Sing praise