เพลง ด้วยโลหิตที่เปลี่ยนแปลงใจ  

1.ด้วยโลหิตที่เปลี่ยนแปลงใจ
โดยโลหิตรักษาลูกไว้
โดยโลหิตประทานชีวิต
องค์พระคริสต์ พระองค์พลีชีวา
*ลูกถวายด้วยคำสรรเสริญ
ยกสองมือขึ้นต่อพระองค์
พระองค์คือผู้เดียวที่ควรสรรเสริญ
พระผู้ไถ่  ผู้ทรงได้จ่ายราคา
พระสิริทั่วหล้าแด่พระเยซู