เพลง ด้วยรักจากหัวใจ  

D                       Em
    ด้วยรักจากหัวใจ จึงร้องเพลงสรรเสริญ
 G                D           A
ขอมอบจิตใจ รับใช้พระองค์
   D                         Em
เพราะรักพระเยซู เทิดทูนและบูชา
 G                   D                     A
นบนอบวันทา ถวายรับใช้สิ้นดวงจิต
                      D            A/C#              Bm
    เพราะว่าทรงรักข้าเหลือล้น จึงยอมต้อยต่ำ
            G                         D/F#
พระองค์ถูกเหยียดหยาม ทรงถูกประณาม
           Em                         A
และทรงสิ้นพระชนม์ บนกางเขน
           D     A/C#       Bm      
จะมีสิ่งใดที่ล้ำค่าเกินรักพระองค์
         G                 D/F#
ข้าสัมผัสรักนี้ จึงมอบสิ่งที่ข้ามี
            Em                A
และยอมพลีชีวีเพื่อพระองค์
                       D
เพราะรักจากหัวใจ