เพลง ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น  

D                                         A7
     ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น        ด้วยปากที่ข้าสรรเสริญ
      A7                                        D    G   D
ด้วยใจที่โมทนา        ข้าจะสรรเสริญพระองค์
             D                                                  A7
    ข้าจะสรรเสริญพระองค์  ข้าจะสรรเสริญพระองค์
      A7                                        D    G   D
ด้วยใจที่โมทนา        ข้าจะสรรเสริญพระองค์