เพลง ด้วยความเชื่อ  

E                      A         
    ด้วยความเชื่อ       เปโตรเดินบนทะเล
         E                       B7
ไม่รวนเร เมื่อมองดูพระเยซู
          E                              A        E
แต่เมื่อสงสัยพลัน         ความเชื่อถดถอยนั่น
         B7            E
เขาจึงจมลงในทะเล
   E B7      E                  B7
* จงมีความเชื่อ และไว้วางใจ
       E                           A
ให้เหมือนดังโนอาห์ที่ได้สร้างนาวา
         E      B7                  E
และอับราฮัม บิดาแห่งความเชื่อ
              E                       A   
    ฝ่ายโธมาเชื่อเมื่อเห็นพระเยซู   
         E                         B7
ได้สัมผัสด้วยมือมองดูด้วยตา
          E                      A    
แต่พระเยซูตรัสว่า ผู้ที่ไม่เห็นเรา
      E    B7  E
แต่เชื่อก็เป็นสุข