เพลง ดังนั้นไม่มี  

F  Am7  Dm     F   F/A    Dm                            
1.ดังนั้น  ไม่มี   ที่จะลงโทษใดๆ                                   
     Gm7  Bb/C      F          Gm    C7                            
แก่ผู้ที่อาศัยใน พระเยซู                                   
 F  Am7 Dm     F   F/A    Dm                            
ดังนั้น  ไม่มี   ที่จะลงโทษใดๆ                                          
    Gm7  Bb/C       F        Bbmaj7                            
แก่ผู้ที่อาศัยใน พระเยซู                                          
    F/A  F/C   Am7         Dm7                            
2.เพราะว่า   กฎของพระวิญญาณ                                          
      Am7      Dm7     F                             
แห่งชีวิตในเยซู    ได้ทำให้เรา                                   
 Am  C  Dm   C/D  Dm        Bbmaj7                            
พ้นจากบาป       และความตาย