เพลง ดวงใจเปรมปรีดิ์  

F
    ดวงใจเปรมปรีดิ์สนุกฤดีเรามาร้องเพลง
       Bb                 F
สรรเสริญพระเจ้าสุขอุราร่วมกันบรรเลง
  Bb          C7                                 F
ถวายเสียงเพลงสนุกครื้นเครงร่วมกันเฮฮา
  Bb           C7                                F
ถวายเสียงเพลงสนุกครื้นเครงร่วมกันเฮฮา
        F
ความรักพระเจ้าแน่นอน
 Bb                 F
ไม่ยอกย้อนพระพรประดับวิญญา
     C7    F    C7  F            Bb         F
ทุกวันทุกคืน  ชื่นอุรา  สุขหรรษาพารื่นรมย์
 F                   Bb              F
ชีวิตมีสันติสุข  ไม่มีทุกข์  ไม่มีความเศร้าอุรา
      C7          F        C7  F
พระองค์  ประทาน  ชื่นวิญญา
   Bb                 F
ตลอดมา  พาชื่นชม