เพลง ดวงใจของข้า  

D                            Bm                            
1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์                     
             G            D              A                            
ข้าเข้ามาได้    โดยพระคุณของพระองค์                     
     D                        Bm                     G              
ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้   ในอ้อมพระหัตถ์                     
        Em        A     D     A                            
น้อมวันทาองค์ราชาของข้า       
            G               A                            
*ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์                     
           F#m/D          Bm                            
พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย                     
          G           A                      D     A                                 
ในดวงใจนี้มีแต่ ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ                     
           G                A                     
ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์                     
           F#m             Bm                     
พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย                     
                G/D              
จากส่วนลึกของดวงใจ                     
       A                D                     
ร้องทูลว่าข้าขอบพระคุณ                     
     A                         C#m              
2.พระเยซูพรองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว                                   
 D                             E                     
ที่ช่วยข้าได้  ข้าวางใจเชื่อพระองค์                     
 A                            C#m                     
ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า              
    Bm                        E                     
ทรงยื่นพระหัตถ์ ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้