เพลง ดวงใจของข้า  

Em                  B7   
    ดวงใจของข้า แม้จะวางวาย  
                         Em
แต่พระองค์ยังเป็นกำลังใจ
                        B7
พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเหินห่าง   
                        Em
จากพระองค์จะพินาศลับไป
     Am   Em     B7     Em
* โอ ดวงใจ   จงเข้าไปใกล้
  Am   Em      B7            Em
โอ ดวงใจ   จงเข้าใกล้พระองค์
    Em                  B7   
    ฝ่ายข้าพระองค์จะเดินเข้าใกล้  
                             Em
เพราะพระองค์นั้นแสนดีจริงใจ
                         B7
จะเดินเรื่อยไปไม่ไกลเหินห่าง  
                              Em
เพราะพระองค์เจ้าเป็นที่ลี้ภัย (ซ้ำ *)