เพลง ซ่อนข้าไว้   Still

Intro : F2   Am2   C/G   G    
C  G/B  Am    F D/F#   G       C   C/E  Fmaj7   Dm7               G  
ซ่อนข้าไว้ ภายใต้ปีกพระองค์     ปกคลุมข้า       ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
C/E           F      G        C  C/E         F     G       Am  
เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
C/E             F/A     G/B   Csus4 C   C/E       F         G            Fmaj9  
เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด        ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า
       C  G/B  Am  F  D/F# G        C C/E   F     Dm7             G  
วิญญาณพักสงบ ในพระเยซู     โดยฤทธิ์อำนาจ ข้ายอมและไว้วางใจ
Solo : F2 Am2 C/G G     F2 Am2 C/G G      F2 Am2  C/G G     F2 Am2  C/G G
ซ่อนข้าไว้ ภายใต้ปีกพระองค์
Hide me now under Your wings 
ปกคลุมข้า ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
Cover me within Your mighty hand

เมื่อพายุพัดมา และฟ้าคำราม 
When the oceans rise and thunders roar
ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
I will soar with you above the storm
เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆ
Father you are King over the flood
ข้ายืนอยู่ได้ เพราะทรงเป็นพระเจ้า 
I will be still and know You are God

วิญญาณพักสงบ ในพระเยซู 
Find rest my soul in Christ alone
ด้วยฤทธิ์อำนาจ ข้ายอมและไว้วางใจ
Know His power
in quietness and trust