เพลง ช่างปั้น  

Intro : G/D  Em/D  F  D
     G                D 
    องค์พระเยซู พระผู้ไถ่ของฉัน   
 C               Cm7              Em
ชั่วนิจนิรันดร์ ชีวีจะขอวางไว้ในพระกร 
    Asus4     A           Am7   D
พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ และทรงงดงาม   
      G                       D       
    พระองค์ทรงนำพา พระองค์ทรงเรียกหา 
 C             Cm7               
เข้าในศิลา โดยองค์พระวิญญาณ    
 Em                 Asus4  A         Am7   D
ชี้ทางความจริง ตลอดชีวิตของฉันมีพระธรรม
    Em                    D  
    พระสุรเสียง ก้องอยู่ให้รับใช้    
 G                   C        D
ดำเนินชีวิต ใกล้ชิดพระศิลา 
Em                Asus4   A       Am  D
วิงวอนพระองค์ โปรดให้ล้นการเจิม
       G         D       Am    Em 
    โปรดเถิด นำทาง จูงมือ ฟังคำ     
     F        C                   Am  D
ขอนำชีวา อยู่ต่อพักตร์ช่างปั้น
  G          D     Am             Em   
โปรดตรัส ดูแล เจิมใจ เดินคู่เคียงไป   
      F           C                   Am  D
ขอวางดวงใจอยู่ต่อพักตร์ช่างปั้น