เพลง ช่างงามจริงเท้า  

D             G          A              D        Bm  
    ช่างงามจริงเท้า ของบรรดา ผู้นำข่าวดีมา   
 Bm            Em A          D   D7
เป็นข่าวประเสริฐ    ความรอด
                   G   A                                 D     Bm
ประกาศความรัก เสรี ภาพ ใน องค์พระวิญญาณ
                     Em  A              D  D7
และการครอบครอง     ของพระเจ้า
            G                                        Em  A           D
องค์พระเจ้า ทรงครอบครอง ทรงครอบครอง    บนบัลลังก์