เพลง ชำระใจของข้า  

E    B/D#  C#m              F#m7
    ชำระใจของข้า  โปรดชำระให้งาม 
    Bsus4   B  Bsus4  B
เรืองรอง     ดัง  ทอง   คำ
 E    B/D#  C#m             F#m  
ชำระใจของข้า   โปรดชำระให้งาม 
   E/B  B
ดังทองคำ
   E A        B     E         A       B  Bsus4 B     
* ชำระด้วยไฟ  โปรดฟื้นใจภายใน
       E  B   
ให้ชีวิต บริสุทธิ์ 
 E        A          Bsus4   B
พ้นจากมารจาก     อ     บาย
                    E    B
โปรดเถิดพระเจ้า ผู้บริสุทธิ์
 E          A       E/B      B
ขอโปรดเจิมด้วยไฟ พระวิญญาณ
 F#m   Bsus4 B   A   E  (A  B)
รับใช้   ตาม    น้ำ  พระทัย
     E  B/D#  C#m                     F#m7 
    ชำระใจของข้า   โปรดชำระด้วยไฟ 
Bsus4   B   Bsus4 B
 ในองค์ พระ วิญญาณ
E    B/D  C#m         F#m7  
ชำระใจของข้า จิตใจที่โง่เขลา
      E/B  B
และหลงทาง (ซ้ำ *)