เพลง ชาโลม  

F
    ขอสันติสุขขององค์พระคริสต์
Dm                                   Bb
 จงสถิตเสมอท่ามกลางท่านเถิด
F
 ขององค์พระคริสต์ทรงโปรดปราน
Dm                                       Bb 
 ประทานความหวัง พบความผาสุก 
                 C
แคล้วคลาดภัย
              Bb             C 
    เป็นสุขในงานที่กระทำ 
            Bb            C
พบความสำเร็จที่รับใช้
     F                         C    
    ขอให้พระนามพระเยซู 
   Bb                    C
พิทักษ์รักษาในทุกทาง
       F                     C  
ประทานตามใจปรารถนา  
     Bb               C
เมตตาในคำที่วิงวอน
     F                     C
    ขอพระคริสต์ที่เรารัก  
   Bb                    C
ผู้ทรงเป็นองค์สันติสุข
       F                          C
ประทานความรักและพระคุณ
       Bb                   C  
โอบล้อมท่านไว้ทุกเวลา 
          F
ตลอดไป