เพลง ชั่วนิรันดร์   Forever

 Intro :  G  Em  D  C         
   
         G            
1. พระเจ้าจอมราชา เราโมทนา        
            G            
    ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์           
         C            
    พระองค์ทรงดี และทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง                    
         G            
    ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์                
        D       C/E            
    เราร้อง  สรรเสริญ        
          
              G             
2. ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ โอบล้อมชีวี                 
          G            
    ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์               
          C            
    ทรงประทาน (และ) ให้ชีวิตใหม่                   
          G            
    ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์                  
        D       C/E            
    เราร้อง  สรรเสริญ        
 
       G                                        
** ชั่วนิรันดร์ พระองค์สัตย์ซื่อ                                    
          Em                                        
    ชั่วนิรันดร์ ทรงฤทธา                            
       D                                        
    ชั่วนิรันดร์ ทรงอยู่กับเรา                          
      C                       G                                        
    ชั่วนิรันดร์ และนิรันดร์ นิจนิรันดร์                                    
                    

        G                                        
3. จากดวงตะวัน ขึ้นจนลับลาไป                               
        G                                        
    ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์                                    
            C                                        
    โดยพระคุณพระองค์ ทรงนำเราก้าวไป                                  
        G                                        
    ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์                                  
      D         C/E                                        
    เราร้อง  สรรเสริญ
1.Give thanks to the Lord, our God and King 
   His love endures forever   
   For He is good, He is above all things
   His love endures forever 
   Sing praise,  Sing praise 

2.With a mighty hand and outstretched arm
   His love endures forever 
   For the life that's been reborn  
   His love endures forever
   Sing praise,  Sing praise

**Forever God is faithful
    Forever God is strong  
    Forever God is with us   
    Forever … and ever …. Forever  

3. From the rising to the setting sun  
    His love endures forever   
    By the grace of God, we will carry on
    His love endures forever 
    Sing praise,  Sing praise