เพลง ชัยชนะเป็นของเรา   The victory is mine

D       
*ชัยชนะเป็นของเรา
เมื่อการรบเป็นของพระเจ้า       
 G  D          A       
โฮซันนา โฮซันนา
 D       
ศัตรูไม่กล้าประจัญ       
เมื่อพวกเราสรรเสริญ
G   D       A  D       
โฮซันนา โฮซันนา
    Bm                                                        
1.เมื่อความสงสัย                                                 
               F#m                                                        
และความกลัวเข้ามาใกล้                                   
     Em        A           D                            
จิตใจเหมือนถูกล้อมด้วยศัตรู                                                 
          Bm                                                        
จงว่าพระเยซูอยู่ในเรา                                                 
               Em       A7                                   
เป็นใหญ่กว่าผู้ซึ่งอยู่ในโลก                                                 
      Bm  F#m   Em   A       D                            
2.โฮซันนา พระองค์มีชัยในสงคราม                            
Bm  F#m  Em       A          D                     
โฮซันนา ทรงอยู่เหนือเหล่าศัตรู                                                 
  Bm  F#m   Em   A       D                            
โฮซันนา เราชูมือขึ้นสรรเสริญ                                                 
  Bm  F#m   Em               A7                     
โฮซันนา เรามีชัยโดยนามพระองค์