เพลง ชัยชนะเป็นของพระเจ้า  

Dm                        C        Dm
    ฝ่ายชนชาวสวรรค์ จงรีบสวมยุทธภัณฑ์
         Bb      C7            Dm
เพราะชัยชนะเป็นของพระเจ้า
   Dm                          C          Dm
ไม่มีอำนาจไหน จะอาจหาญมาโรมรัน
         Bb       C7           Dm
เพราะชัยชนะเป็นของพระเจ้า
       Bb C   F   C7      Bb C  F
* และเราจึงร้องเพลง   สรร เสริญ
               C              Dm
ยกยอพระนามของพระองค์
      Bb C F    C7    Bb C F 
และเราจึงร้องเพลง  สรร เสริญ
               C              Dm
ยกยอพระนามของพระองค์
         Dm                              C            Dm
    เมื่อยามความมืดทึบ เข้าหักโหมจงเตือนใจ
        Bb       C7            Dm
เพราะชัยชนะเป็นของพระเจ้า
     Dm                            C           Dm
พระโลหิตทรงฤทธิ์ เราต้องใช้เข้าประจัญ
         Bb      C7            Dm
เพราะชัยชนะเป็นของพระเจ้า (ซ้ำ *)
          Dm                        C             Dm
    และเมื่อมีศัตรูล้อม และขู่เข็น จงเตือนใจ
        Bb       C7            Dm
เพราะชัยชนะเป็นของพระเจ้า
  Dm                          C                  Dm
อย่ากลัวพระคริสต์ พระสหายทรงเคียงกาย
        Bb       C7           Dm
เพราะชัยชนะเป็นของพระเจ้า (ซ้ำ *)