เพลง ชนะชนะชนะ  

C    G 
     ชนะชนะ   ชนะชั่วนิจนิรันดร์
 G7              C                 
พระเยซูชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์
 C           G            G7        C   C7 
ชนะชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์ พระเยซูชนะ
           F                C
โอฮาเลลูยา โอฮาเลลูยา
          G7                C
พระองค์จะกลับมารับข้า
           F                C 
โอฮาเลลูยา โอฮาเลลูยา
          G7               C
พระองค์จะกลับมารับข้า