เพลง ฉันเชื่อในสิ่งอัศจรรย์  

F          A7
    ฉันเชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์ 
      Dm              C
องค์ทรงธรรมพระเยซู
         A7           Dm
ปลดปล่อยดวงวิญญู
                     G7
คนบาปผิดทั้งหลาย
                C7       F
ให้กลับเป็นไท คนตายให้ฟื้น 
      A7
ตาบอดให้เห็น
      Dm                G7
ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่ 
      Bb
ฉันเชื่อว่าสิ่ง
 F                Bb
อัศจรรย์มากหลาย
     C7     F
มาแต่พระองค์