เพลง ฉันเกิดมาเพื่อสรรเสริญ  

Intro : E  F#m  E/G#  Am D9 B4 B
    G                 Am7
    ฉันเกิดมาเพื่อสรรเสริญ
D9               G       Bm7   Em9
ฉันเกิดมาเพื่อยกพระนามพระองค์
         A4    Am7     D4  D  Am Bm  C
ตลอดชีวีของฉัน   จะโมทนาขอบพระคุณ
  D    G                Am7   
เพราะฉันเกิดมาเพื่อรักพระองค์
       D9      G              B  Em 
(จะ) ขอนมัสการที่เบื้องพระบาท 
              A4       A
และจะทำตามพระทัย
D4     D        G
ฉันอยู่เพื่อพระองค์
     G           Am7
    ฉันจะสรรเสริญเสมอ
D9              G          Bm7     Em9
ฉันจะยอพระเกียรติพระองค์เรื่อยไป
        A4        Am7   D4  D  Am Bm C
ตลอดชีวิตของฉัน จะโมทนาขอบพระคุณ
   D   G              Am7
เพราะฉันจะรักพระองค์เสมอ
       D9       G           Bm7 Em9
(จะ) ขอนมัสการที่เบื้องพระบาท 
              A4        A
และจะยำเกรงพระองค์
D4     D         G
ฉันอยู่เพื่อพระองค์