เพลง ฉันชอบดูภูเขา  

F         Dm
    ฉันชอบดูภูเขา 
 Gm       C7 
ฉันชอบดูทะเลใหญ่ 
 F          Dm
ฉันชอบดูดอกไม้
 Gm       C7
ฉันชอบดูสิ่งสวยงาม
     F          Dm
    ฉันชอบดูทุก ๆ อย่าง
 Gm               F
ที่พระเจ้าทรงสร้าง
     F         Dm           
    บุมดียา        บุมดิยา
Gm      C7
       บุมดิยา        อา  อา (2)