เพลง ฉันจะร้องเพลง   I will sing of the mercies of the Lord

D               A                 D
    ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
                       Em7   A7   D
ของพระเจ้านิจนิรันดร์  นิจนิรันดร์ 
        D                A                D
ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
                       Em7
ของพระเจ้านิจนิรันดร์
       A7            D      G   D
ฮาเลลูยา   สรรเสริญ
   D7    G                     D                        
* จะประกาศด้วยปากของฉัน       
                     Em7  A7            D
ถึงความเที่ยงธรรม  ความรักประเสริฐ       
         G                       D   
จะประกาศด้วยปากของฉัน
           A                                  E7  A
แด่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ธรรม ทั่วทุกชาติพันธุ
ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
I will sing of the mercies of the Lord
ของพระเจ้านิจนิรันดร์ นิจนิรันดร์
For ever I will sing I will sing
ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
I will sing of the mercies of the Lord
ของพระเจ้านิจนิรันดร์ ฮาเลลูยา สรรเสริญ
For ever I will sing of the mercies of the Lord

***จะประกาศด้วยปากของฉัน
With my mouth will I make know
ถึงความเที่ยงธรรม ความรักประเสริฐ
Thy faithfulness Thy faithfulness
จะประกาศด้วยปากของฉัน
With my mouth will I make know
แด่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ธรรมทั่วทุกชาติพันธุ์
Thy faithfulness To all generation