เพลง ฉันจะร้องเพลงถึงความรักของพระเจ้า  

Dm       
    ฉันจะร้องเพลงถึงความรักของพระเจ้า  
     A7      Dm
อันมั่นคงชั่วนิรันดร์ (2)
                Bb                   Dm 
    ปากของฉัน   จะเปล่งเสียง  
                    A7
สรรเสริญพระเจ้า   (สรรเสริญพระเจ้า)

สรรเสริญพระเจ้า   (สรรเสริญพระเจ้า)  
 Dm
ตลอดชั่วทุกชาติพันธุ์