เพลง จงเต็มด้วยพระวิญญาณ  


    จงเต็มด้วยพระวิญญาณ   
 G7
อธิษฐานเสมอ
G7                        C          
ร้องเพลงสดุดีและเพลงนมัสการ
C                      F                Dm
จงร้องเพลงสรรเสริญ  จากดวงจิต
        G7           C
มอบอุทิศแด่พระเจ้า