เพลง จงมีชีวิตที่หนุนใจ  

A7    D          
    จงมีชีวิต   เป็นที่หนุนน้ำใจ
                            Bm          Em   A7
ซึ่่งพอพระทัย   พระเจ้าและใจมนุษย์
                  D D7                    G Em
เหมือนพระเยซู     เป็นที่หนุนน้ำใจ
               D           A                D
ซึ่งพอพระทัย   พระเจ้า   และใจมนุษย์