เพลง จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด   จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด

Am                                   Em                   F              Dm
จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด   พระองค์เป็นทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง
Come And Put Your Trust In The Lord, He Is Everything, All You Need,
    E                Am
ที่ใจของเราเข้าพึ่งพิง (x2)
You Can Safely Trust In Him. (x2)
             F       G     Em             Am               F           G               Am
มีความเชื่อสักนิด ภูเขาก็เคลื่อนได้ เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดี
Faith As Small As A Seed Can Move A Mountain, And Hard Times can Turn Into Good.
                 F        G               Em       Am            F       G        Am
ร่วมความเชื่อร่วมใจร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช      จะได้เห็นถึงการอัศจรรย์
Let