เพลง จงมาเปล่งเสียง   Shout to the Lord

Intro :  A  E  A  E
  A           E 
    พระเยซู พระศิลา
 F#m E                D
ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์  
 D    A/C#  D      A/C# 
ทุกวันเวลา  ชั่วชีวิตข้า     
   F#m                G     Bm    Esus4 E
จะซ้องสรรเสริญพระนามเกรียงไกร
  A            E 
    พระบิดา พระกำลัง
 F#m      E              D   
พระผู้เล้าโลมยามอ่อนล้า 
 D        A/C#  D         A/C# 
ทุกคนในหล้า พร้อมกับตัวข้า
 F#m        G    Bm Esus4  E     
ขอซ้องสาธุการ นิรันดร์
    A            F#m
    จงมาเปล่งเสียง 
          D           Esus4 E
โอ้สิ่งสรรพ ทั่วโลกา
  A         F#m        D          Esus4 E
ถวายบทเพลงต่อพระพักตร์จอมโยธา
 F#m                    D
ภูเขาสายน้ำแสนชื่นบาน
                     E      F#m       E       
ร้องเพลงยอพระนาม  ของพระองค์
 A              F#m 
สรรเสริญพระนาม 
         D          Esus4  E
พระผู้ทรงสร้างโลกา  
   A                F#m 
ถวายเกียรติพระองค์ 
        D           Esus4  E
ผู้ทรงรัก และเมตตา 
 F#m                   D
องค์กษัตรา ทรงรักษา 
           E       A   (E A)  
พระสัญญา นิรันดร์
My Jesus, my Saviour 
Lord there is none like You 
All of my days I want to praise 
The wonders of Your mighty love

My comfort, my shelter 
Tower of refuge and strength 
Let every breath, all that I am 
Never cease to worship You

Shout to the Lord 
All the Earth, let us sing 
Power and majesty 
Praise to the King 
Mountains bow down 
And the seas will roar 
At the sound of Your name

I sing for joy at the work 
Of Your hand 
Forever I'll love You 
Forever I'll stand 
Nothing compares 
To the promise I have
In You