เพลง จงมาร้องเพลง   Sing Hallelujah

Dm      Gm     Dm
1.จงมาร้องเพลง ยินดีแด่พระเจ้า
Bb           
จงโห่ร้อง  ก้องดัง 
  C                             A
แด่ศิลา  ความรอดของพวกเรา
Dm            Gm            
ให้เราเข้าเฝ้าพระองค์
 Dm                                
ด้วยการขอบพระคุณ
        Bb                               
ยกพระองค์ขึ้น 
  C              Dm
ด้วยดน..ตรี และบท..เพลง (*)

Dm    Gm     Dm
*ร้อง ฮาเล ฮาเลลูยา
Bb   C        Dm A
ร้อง ฮาเล...ลูยา
Dm  Gm    Dm
ร้อง ฮาเล ฮาเลลูยา
Bb   C         Dm 
ร้อง ฮาเล ฮาเล..ลูยา
Dm              Gm        Dm
2.จง เข้ามาก้มกราบ  นมัสการ
         Bb              C
คุกเข่าลงตรงหน้าพระองค์