เพลง จงมองดูองค์พระเยซู  

E                     A
* จงมองดูองค์พระเยซู  
 E                                                     B7
พระองค์จะทรงนำท่านผ่านความยากลำบาก
         E             A
จงมองดูองค์พระเยซู  
 E                                    B7   E
ทรงดำเนินเคียงข้างท่านทุกวันเวลา
      E                                     A
    พระเยซูทรงนำท่านผ่านทุกข์ทั้งมวล
    E                                           B7
ข้าจึงต้องเดินตามรอยพระบาทพระองค์
  E                                    A
โปรดประทานพลังให้ข้าก้าวเดินต่อไป
     E          B7                 E
ข้าขอมอบชีวิตด้วยความไว้ใจ (ซ้ำ *)
      E                                  A
    ทางชีวิตในโลกนี้มีความมืดมัว
 E                                               B7
ตกใจกลัว ความทุกข์ ลำบาก มีมากมาย
 E                                              A
ตามพระองค์ไปแล้ว ท่านไม่ต้องกังวล
 E                    B7               E
ทรงนำท่านผ่านพ้นจนถึงสุดปลาย (ซ้ำ *)