เพลง จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี  

D                       Em  A7
    จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี
           A7                            D   Dmaj7
เพลงนมัสการ   และเพลงสรรเสริญ
            D7                           G
คือร้องเพลงสรรเสริญ   และสดุดี
                 D              A7               D
จากใจของท่าน   ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า