เพลง คริสตจักรร้อนด้วยไฟ   Church On Fire

INTRO:  G                                   
                      G                                   C7-Am-C                     
1.องค์พระวิญญาณสถิต และทรงเต็มไปด้วยฤทธิ์       
                                                E Eb D Db                                   
และทุกสิ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา                            
 A7                                   
มักมีสิ่งดีดี                                                         
    D                            G                                   
สิ่งดีดี ได้เกิดขึ้นมาที่ตรงนี้                                          
             G                                   
2.และก็มีแสง สาดส่อง                                                  
                          C7-Am-C                                   
ทำให้ความมืดต้องหาย                            
แรงฤทธิ์ในการงาน              
และความกลัวก็ไม่มี                                                        
A7                                   
มักมีสิ่งดีดี        
     D                           G
สิ่งดีดี ได้เกิดขึ้นมาที่ตรงนี้
       C          G                     
*คริสตจักรร้อน ด้วยไฟ                                          
                 D                   Em                     
และนั้นเป็นไฟของพระวิญญาณ                                                 
           C                     G                     
เรามีใจร้อน เร่งและต้องการ                                          
                 A7      D              
เพื่อยกนามพระ...เยซู                                                        
        C           G/B              
**จุดไฟนี้ให้ ลุกทั่วทุกคน                                                          
      C                    G/B                                   
เพื่อส่องนำทางความมืดมลาย                                          
          Am   Bm   C  D       
ให้ดวงไฟแห่งรัก ลุกกว้างไกล                     
C       
คริสตจักรร้อน       
               D           G                                                        
คริสตจักรร้อนด้วยไฟ                                                  
(ซ้ำข้อ 1.) (**, **)