เพลง คริสตจักรพระเจ้าต้องเคลื่อนที่ไป  

F                C7
    คริสตจักรพระเจ้า เคลื่อนที่ไป
                    C7               F
คริสตจักรพระเจ้า เคลื่อนที่ไป
                          Bb
    คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ
                  F         Dm
อยู่หน้าพระพักตร์พระเจ้า
    Gm   C      F         F7
ซึ่งเราดำรงอยู่กับความเชื่อ
     Bb
ไม่เคยหวั่นเกรงซาตาน
      F                     Dm
ไม่เคยหวาดกลัวพวกมาร
        Gm                    C7      F
คริสตจักรพระเจ้าต้องเคลื่อนที่ไป
                         F                   C7       
    คริสตจักรพระเจ้า  ต้องเคลื่อนไป
                    C7                   F       
คริสตจักรพระเจ้า  ต้องเคลื่อนไป
                          Bb       
    คริสตจักรความหวังของเรา
                  F         Dm       
หกร้อย แปดสิบ ห้าแห่ง
    Gm        C       F      F7       
ทั่วประเทศไทย ในปีสองพัน
    Bb       
ให้เราวางใจพระเจ้า
     F                Dm       
ให้เราช่วยกันทำงาน
        Gm                    C7       F       
คริสตจักรพระเจ้าต้องเคลื่อนที่ไป