เพลง คริสตจักรที่มีสง่าราศี  

Em                    D   C  D 
    เราเชื่อในสรรพความล้ำลึก
 Em                 C     D
ทางพระวาทะสัจจานิรันดร์
 Em                D C  D  
เราเชื่อในจิตใจที่ล้างรับ
 Em                        C      D
การเปลี่ยนแปลงเติบโตทุกวัน
     G                              Bm   
    เราเชื่อในสัจจธรรมล้วนโน้มนำ
Em              D    
ชัยชนะเปี่ยมด้วยพลัง
 G                           Bm    
เราเชื่อในกลุ่มชนล้นพระพร
 Em                             D
เป็นกลุ่มชนร่วมในคริสตจักร
 Em     C      D        Em  C   D
* คริสตจักร ที่สำแดงความจริงของสวรรค์
 Em   C      D        Em   C   D
คริสตจักร ที่สำแดงความจริงของโลกา
 G     C      Em                 D
คริสตจักร ที่สำแดงองค์พระเยซู
 G      C    Em                 D
คริสตจักร ที่สำแดงความบริสุทธิ์
               Em            
เปี่ยมด้วยสง่าราศี (3) 
 D       Em
ของพระเจ้า
   Em                   D  C    D      
    จงก้าวไปพึ่งในพระวิญญาณ
 Em              C  D
เจิมด้วยการนมัสการ
  Em                       D  C  D  
    ทุกเผ่าพันธุ์ร่วมกันรับใช้องค์
 Em               C         D
พระเยซู คริสต์เจ้าของเรา
     G        Bm      
    ใช้ชีวิตอุทิศรับใช้และ
 Em              D   
สร้างชีวิตใกล้ชิดพระองค์
 G            Bm         
จงมั่นคงให้ใจไร้ริ้วรอย
 Em                    D
คอยสง่าราศีนิรันดร์ (ซ้ำ *)